Hi estic considerant l’origen de senyals 6

Com explico a la pàgina de les meves inversions, quan trobo un origen de senyals fiable en demo, el passo a un compte real. En general, el meu període de fiabilitat és de 6 mesos consecutius sense pèrdues. L’origen de senyals 6 es troba a prop d’aquest objectiu. Tret que passi alguna cosa terrible durant les properes dues o tres setmanes, aquest proveïdor tindrà uns resultats de beneficis sostinguts. Tanmateix, el seu gran drawdown ho complica tot. Em caldria un compte real amb fons suficients per a contenir-lo adequadament i no estic segur del tot de quina en seria la quantitat necessària per a estar-m’hi tranquil. Això vol dir que em cal més informació (és a dir, més temps) abans de prendre una decisió final. Espero que ho entengueu.

Deixa un comentari